Udlandslån

FinansKim - læs - arbejd - lær

Udlanslån

Virksomheder har også mulighed for at låne penge i udenlandsk valuta til investeringer. Det er ofte relevant i 2 tilfælde.

Hvis virksomheden har indtægter fra eksport er det en fordel at have alle udgifterne i sammen valuta som indtægterne er i. Dermed er det først resultat efter renter, som der er en risiko ved. I store internationale koncerner kan man ofte se landeregnskaber, som efterfølgende er uddybet med bestyrelsens kommentarer til det enkelte marked. Det kan findes under investorrelations. Det andet tilfælde er, hvis der skal investeres i udlandet. Det kunne være et produktionsanlæg. Hvis fabrikken er finansieret med samme valuta, som det land, den er placeret i, er valutakursrisikoen mindsket. 

Valutalånet kan ydes som alle andre lån i alle kendte varianter. Lånet kan optages både i en dansk bank og direkte i udlandet. Der skal selvfølgelig stilles en sikkerhed og foretages en kreditvurdering. Sikkerheden vil ofte være det investeringsaktiv, som skal finansieres. Kreditvurderingen foretages af den pågældende bank eller, hvis der er tale om en stor international virksomhed, kan den være kreditratet af et stort rating bureau, som f. eks. Standard & Poors. Mindre virksomheder kan være udsat for, at der skal stilles en bankgaranti fra virksomhedens hovedbank i hjemlandet.


Private kan også optage udlandslån, men de er ofte af spekulativ art, og sker, når et land er i valutakrise. Lånet optages i ”det sikre land” og i ”det usikre land” købes der en rentebærende fordring. Mens krisen løber, tjenes der på renteforskellen. Der er så 2 udfald.

  • Landet overlever krisen, og alt normaliseres. Renterne falder, og den rentebærende fordring stiger i kurs, hvilket kan give store spekulative gevinster.
  • Landet må devaluere, og der opstår et kurstab på valutaen. Håbet er så, at rentegevinsten er større end kurstabet.

Sikkerheden for denne spekulation er købet af den rentebærende fordring og et margininskud i den bank, hvor aftalen indgås.

14/5 - 2013