Sammenhæng mellem opsparing, investeringer og betalingsbalance

FinansKim - læs - arbejd - lær

Sammenhæng mellem opsparing, investeringer og betalingsbalance.


Der tales meget om, at det er vigtigt for et land at tiltrække udenlandske investeringer. Det er en sandhed med modifikationer. Hvis et land har et betalingsbalanceoverskud, som Danmark har pt., er indlandets opsparing (S) højere end samfundets investeringer (I). Derfor vil opsparingen  søge til udlandet for at blive investeringer der.

Med nationaløkonomiske symboler er situationen altså

   S>I giver betalingsbalanceoverskud

og S<I giver betalingsbalanceunderskud

Det vil betyde, at renten vil være lavere i Danmark, end den gennemsnitlige rente er i de lande med betalingsbalanceunderskud, alt andet lige, så længe at vi har et betalingsbalanceoverskud.

25/11 - 2014