Forskellen på statsgæld og udenlandsgæld

FinansKim - læs - arbejd - lær

Forskellen på statsgæld og udenlandsgæld


Der er stor forskel på de 2 gældsformer.


Statsgælden er en gæld til både indlandske og udlandske opsparer/investorer. Størstedelen af gælden er udstedt i statsobligationer, hvor af hovedparten bliver opkøbt af pensionskasser. En del af gælden kan også være banklån, hvor et konsortium er gået sammen om at udtede et lån til staten. Statens nettogæld kan nemmest ses på Nationalbankens hjemmeside: 

http://www.nationalbanken.dk/da/statsgaeld/statens_gaeld/Sider/default.aspx

Udenlandsgælden er en gæld, som alle danske borger, virksomheder og offentlige myndigheder har til udlandet.


13/1 - 2014