2019

FinansKim - læs - arbejd - lær

2019 – Tilbage til normale forhold ?


Pengepolitik

Det store pengepolitiske eksperiment har nu fundet sin afslutning. Specielt FED er begyndt at hæve renten, og ECB vil følge efter. Bankerne vil bremse støtteopkøbene af værdipapirer. Så stille og roligt bør renten vende tilbage til det normale forhold, at renten er ca. det dobbelt af inflationen. I november 2018 var inflationen i Danmark på 0,8% og EU lidt højere. Så en rente på omkring 2 -3% er nok at forvente i løbet af året.


Finanspolitikken

Som sædvanlig kan USA ikke få sit statsbudget til at hænge sammen. I løbet af en måneds tid falder det sikkert på plads, og USA fortsætter med ekspansiv finanspolitik. Da lempelserne primært bliver givet til den velstående del af befolkningen, vil efterspørgselsvirkningen være marginal. Stigningen i den disponible indkomst for denne del af befolkning vil føre til øget opsparing.

I Danmark kan man ikke blive helt enige om vejen at gå, men i et valgår vil der sikkert komme den evige diskussion omkring skattelettelser i forhold sikring af den velfærd, som jo bliver beskåret hvert år. Pensionsalderen bliver sat op og den offentlige service falder ude at skatterne lettes.


2019 - Obligationer

Umiddelbart truer de store rentestigninger ikke. Inflationen i EU er på vej op, og er lige nu på 1,5%, og snart tæt på målet om 2%s inflation i Euroland. Den pengepolitiske stramning i EU bliver lempet.

Men der er stadig en risiko ved obligationsinvesteringer, da en rentestigning på bare en procent gør at de lange obligationers kurser falder med 3 til 4%. De korte er langt mindre følsomme.


2019 - Aktier

Dow Jones er steget fra februar 2009 indtil faldet begyndte i september 2018. Det er en stigning fra ca. 8.400 til 26.500. Det kan være starten på, at 9,2 års-cyklen, hvis man er til tekniske analyser. Man kan se, at faldet i 2001 og 2008 og nu i 2018 kunne tyde på, at mønsteret stadig holder, sådan nogenlunde i en ubrudt trend tilbage fra 1830. Er det et fald, som holder, vil en mulig bund ligge et sted mellem 14.000 og 20.000 ud fra 3-delsreglen.

Da det falder sammen med stigende renter fra centralbankerne, tror jeg, at det er bedst at vente indtil de 20.000 er nået.

Man skal dog huske, at jo længere en periode aktiestigning er sket i, jo mindre skal der til at stoppe den og faldet bliver også kraftigere, jo længere en periode stigning har været over. Den sidste lange periode var fra sommeren 1982 til december 1999, hvor det efterfølgende fald var fra 16.800 til 9.300 i Dow Jones-indexet. Følgende link kan vise udviklingen: http://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart


2019 - Råvarepriser.

Råvarerne ligger stadig lavt i forhold til sidste top i 2007. Der skal for alvor gang i væksten for, at der vil ske en stigning. Denne udvikling hænger også sammen med inflationen. Den er svagt på vej op ad, men har endnu ikke påvirket priserne det store. Efterspørgslen mangler, og hvad vil evt. handelskrige betyde.


2019 - Valutakurser

Kina, som jo er blevet en officiel reservevaluta, ønsker at ligge i et spænd på +/- 20% i forhold til kursen overfor US-dollars. Det er interessant, om Remenbien status styrkes stille og roligt i Asien, eller om US-dollars stadig kan bevare sin styrke her.

Ellers vil det være interessant at følge valutakursændringerne US-dollars/Euro. Euro er pt. 14 % mere værd i forhold til US-dollars, som dog er blevet styrket siden finanskrisen i 2007, hvor Euro var 60 mere værd i forhold til US-dollars.

EU er selvfinanssirende, da de samlet har overskud på deres betalingsbalancer, men USA stadig har store betalingsbalanceunderskud. Det kunne tyde på, at Euro måske skal til at stige overfor US-dollars. Kina og EU har masser af dollaraktiver (amerikanske obligationer) og hvad skal der til, for at de sælger dem? Det hele forplumres af politikken omkring America First.


2019 – Landeanalyser

Verdenen vil nok have en gennemsnitlig vækst på 2-3%, men hvordan det forplumres af USA, er ikke godt at vide.


Konklusion

Der er ved at tegne sig et mønster af, at 2019 - 2020 skal finde en bund i aktiemarkedet. Men afvent faldet og køb evt. korte obligationer.


01-01-2019