2018

FinansKim - læs - arbejd - lær

2018 – Et eksperiment skal afsluttes!

Pengepolitik

Det store pengepolitiske eksperiment skal til at finde sin afslutning. FED og ECB er begyndt at stamme meget svagt op med udtalelser omkring, at det nu er ved at være tid til at hæve renten, og den er blevet hævet marginalt. Men det er ikke noget, som vil ske med lynets hast. Formentlig vil man hellere bremse støtteopkøbene af værdipapirer.

 

Finanspolitikken

USA har her på kanten til årsskiftet valgt at give skattelettelser. Da det primært bliver givet til den velstående del af befolkningen, vil efterspørgselsvirkningen være marginal. Stigningen i den disponible indkomst for denne del af befolkning vil føre til øget opsparing. Man kunne jo gætte på, at den vil blive brugt på at opkøbe de statsobligationer, som USA er nødt til at udstede på grund af underskuddene på de offentlige finanser. Ellers er det en fin mulighed for FED til at kunne sælge ud af deres store obligationsbeholdninger. ECB vil sikkert også lette deres beholdninger af amerikanske obligationer.

 

2018 - Obligationer

Umiddelbart truer de store rentestigninger ikke. Inflationen er på vej op, og er lige nu på 1,5%, og snart tæt på målet om 2%s inflation i Euroland. Den pengepolitiske stramning i EU bør lempes, og mon ikke resten af verdenen følger efter? Men det kommer ikke til at gå hurtigt.

Men der er stadig en risiko ved obligationsinvesteringer, da en rentestigning på bare en procent gør at de lange obligationers kurser falder med 4 til 5%

 

2018 - Aktier

Jeg er stadig meget negativ på aktiernes fremtid. Indrømmet, det har jeg været i flere år. Det hele er trukket skævt p. gr. a. de lave renter, for opsparingen i samfundet skal jo placeres i et eller andet, hvor opsparingen kan give et afkast. Virksomhederne har stadig pæne regnskaber, men markederne er nervøse. Det ses tydeligt ved de store kursfald, som rammer enkelte aktier i kort tid efter en pressemeddelelse, hvor virksomheden signalere, at det ikke er sikkert, at det vil gå lige så godt fremadrettet. Så smutter aktien snildt 20 – 30% ned for så stille og roligt at rette sig igen over de næste par måneder.

Man skal dog huske, at jo længere en periode aktiestigning er sket i, jo mindre skal der til at stoppe den og faldet bliver også kraftigere, jo længere en periode stigning har været over. Den sidste lange periode var fra sommeren 1982 til december 1999, hvor det efterfølgende fald var fra 16.800 til 9.300 i Dow Jones-indexet. Følgende link kan vise udviklingen: http://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart

 

2018 - Råvarepriser.

Råvarerne ligger stadig lavt i forhold til sidste top i 2007. Der skal for alvor gang i væksten for, at der vil ske en stigning. Denne udvikling hænger også sammen med inflationen. Den er svagt på vej op ad, men har endnu ikke påvirket priserne det store. Efterspørgslen mangler.

 

2018 - Valutakurser

Kina, som jo er blevet en officiel reservevaluta, ønsker at ligge i et spænd på +/- 20% i forhold til kursen overfor US-dollars. Det er interessant, om Remenbien status styrkes stille og roligt i Asien, eller om US-dollars stadig kan bevare sin styrke her.

Ellers vil det være interessant at følge valutakursændringerne US-dollars/Euro. Euro er pt. 15-20 % mere værd i forhold til US-dollars. Skulle jeg vove et forsigtigt gæt vil jeg tro, at US-dollars stadig vil styrkes i forhold til Euroen gennem hele 2018, medmindre ECB begynder at sælge ud af deres store beholdning af amerikanske obligationer.

 

2018 - Landeanalyser

EU har indgået en frihandelsaftale med Japan, hvilket er positivt. Så EU udvider stille og roligt med flere G-7 lande. Sidste år var det Canada. Det kan måske give adgang til flere APEC-lande. Der kommer ingen aftale med USA, som synes at ville isolere sig med sit ”America First”, som den nye ambassadør i København udtaler: ”Jeg vil forklare Danmark, hvorfor det er vigtigt”

Hvis USA vælger at isolere sig fra resten af verdenen, så påvirker det alle markederne, når den indtil nu største økonomi låser sig inde. Specielt når de truer med sanktioner, hvis man som land ikke vil gå deres vej. Se bare balladen omkring Jerusalem som hovedstad.

 

Konklusion

Der er heller ikke i år sikre opsparingsmuligheder, men stadig risiko på mange markeder, så spredning skal stærkt anbefales. Hvis renten stiger, kan det give kursfald på aktier, da det vil anspore til opsparing i rentebærende fordringer. Det kan give store svingninger, da pensionsselskaber så vil opleve kursfald på både rente- og aktiebeholdninger. Så træd varsomt!

27/12 - 2017