2017

FinansKim - læs - arbejd - lær

2017 - Endnu et år - måske af samme slags ?

Pengepolitik


De fleste lande fører forsat en meget lempelig pengepolitik i håb om at skabe lidt vækst og dermed lidt inflation. Det er et stort pengepolitisk eksperiment, og selv om USA har hævet renten marginalt er der ikke tegn på rentestigninger generelt. Renten i USA blev også hævet marginalt i slutningen af 2015. I EU vil pengepolitikken stadig være lempelig, da inflationen her helst skal holdes omkring 2%. EU har jo kun pengepolitikken at arbejde med.


Finanspolitikken


Det bliver spændende, hvilken kurs USA vælger. Den kommende præsident har larmet meget i alle retninger, men nu skal det vise sig, hvad der sker. Hvis jeg skulle vove et forsigtigt gæt, vil jeg tro at den bliver mere lempelig, således at virksomhederne opnår bedre vilkår for at vækste. Det kan være skattelettelser eller offentlige varekøb, men jeg tror mest på det første.


2017 - Obligationer


Umiddelbart truer de store rentestigninger ikke. Obligationskurserne kan næppe blive højere,  og vi får nok ikke obligation med negativ rente at se. Men det skal stærkt frarådes at spare op i obligationer, da en rentestigning på bare en procent gør at de lange obligationers kurser falder med 4 til 5%


2017 - Aktier


Jeg er stadig meget negativ på aktiernes fremtid. Indrømmet, det har jeg været i mere end et år. Det hele er trukket skævt p. gr. a. de lave renter. Opsparingen skal jo placeres i et eller andet, hvor opsparingen kan give et afkast.

Forbruget er stadig stagnerende i hele verden, og når forbruget ikke stiger, ja så skal virksomhederne jo heller ikke producere mere, og kan derved ikke vækste. Der er enkelte store virksomheder, som nu er begyndt at fyre folk, og blandt danske virksomheder kan nævnes Mærsk og Novo.

Nogle virksomheder er faldet en del i aktiekursen. Novozymes faldet ca 30 %, men har stadigvæk en overskudsgrad på 27, da de forventede en lavere vækst. Ganske naturligt, for der skal jo kun bruges enzymer, hvis hele verdenen vækster. Men dette eksempel viser kun, hvor nervøst markedet egentlig er.

Det danske OMX-C20 har været oppe i 1050 men ligger nu omkring 850. Et fald på ca 20 %. USA 500 ligger og sætter All Time High, DAX 30 er faldet fra ca. 12.500 til 9.500 og siden rettet sig til 11.500.


2017 - Råvarepriser.


Råvarerne ligger stadig lavt i forhold til sidste top i 2007. I en lavkonjunktur falder priserne altid, og der skal gang i væksten for der vil ske en stigning. Denne udvikling hænger også sammen med inflationen. Den udebliver indtil der kommer gang i forbruget. Forbruget hæmmes også af den stigende trend i storbyerne i den vestlige verden omkring deleøkonomi. Det er bl. a. set indenfor el-biler og ferieboliger.


2017 - Valutatakurser


Der er også udfordringer. Hvis Fed i USA hæver renten mere end den øvrige verden, vil US-dollars stige i værdi og hæmme væksten i USA. Det vil betyde en mindskelse af deres konkurrenceevne. Kina, som  jo er blevet en officiel reservevaluta, ønsker at ligge i et spænd på +/- 20% i forhold til kursen overfor US-dollars, og da de har haft en positiv handelsbalance over for den øvrige verden har de rigeligt med udenlandsk valuta at kaste på markedet for at holde Remenbien nede.


2017 - Landeanalyser


Der er ikke forandret meget fra 2016, og mange af kommentarerne gælder stadig. EU har indgået en frihandelsaftale med Canada, hvilket er positivt. Men den med USA ser ud til at falde på guvet. Den kunne ellers have sænket virksomhedernes omkostninger (told og godkendelser) og øget konkurrencen imellem dem på begge sider af Atlanten.


Konklusion


Pas på derude. I det kommende år bør du stadig være risikoavers.


Følgende link kan anbefales at læse: http://us8.campaign-archive1.com/?u=aa7391bde0a34bb677c3486d2&id=e9ef985219&e=5ecc468dfa.


Et andet interessant link kunne være: https://www.information.dk/udland/2013/03/graenser-vaekst-rapport-tid-kommet


27/12 - 2016