Låneformer

FinansKim - læs - arbejd - lær

Låneformer og andre begreber

Annuitetslån er kendetegnende ved, at ydelsen på lånet er konstant gennem hele lånets løbetid. Det betyder, at den første ydelse indeholder et lille afdrag og en stor rentebetaling. Den sidste ydelse indeholder så et stort afdrag og en lille rentebetaling. Mange hjemmesider har nogle automatiske låneberegnere, som klarer beregningerne. Men de er forholdsvise lette selv at sætte op i et regneark. Hvis der lånes kr. 25.000 i 12 terminer med en rente på 3 % kan ydelsen beregnes ved at taste = i en celle, og så godt op og vælge teksten ydelse. Derefter fyldes følgende firkant ud:

Du skal selvfølgelig vælge den celle, hvor du vil have ydelsen til at stå. Selve regnearket kommer til at se sådan ud:


Hvis du vil se formlerne bag, skal du bare trykke som vist her:


Grafisk vil det kunne illustreres således (Igen fra Excel):


Annuitetslån er den mest fremherskende låneform inden for banklån og almindelige realreditlån med fast rente.

Serielån er kendetegnene ved, at lånet afdrages i lige store serier. De første ydelser vil derfor være høje, men de sidste ydelser vil være lavere, når rentebyrden falder i takt med afdragene. Hovedstolen bliver jo mindre for hver termin. Lånet her beregnes lidt anderledes. Først vises formlerne:


Bemærk, at afdragene findes ved at tage hovedstolen og dividere med antallet af terminer. Her kommer så selve regnearket med tal:


Endelig kommer så en grafisk præsentation:


Serielån er ikke voldsomt benyttet i dag, men kan selvfølgelig anvendes. Hvis man f. eks. kombinere et F1, F2 og F3 lån med 3 lige store dele af lånet, vil man i princippet have en form for et serielån.

Stående lån er specielle ved, at der kun betales renter i lånets løbetid. Lånet indfries så ved sidste termin, som så bliver meget stor. Se figuren herunder:


Alle F-lån er opbygget som stående lån.

14/5 - 2013