Økonomiske pudsigheder

FinansKim - læs - arbejd - lær

Økonomiske pudsigheder

Fuldkommen konkurrence contra monopol.

Fuldkommen konkurrence har til formål, at den bedste virksomhed skal vinde markedet. Virksomhederne benytter en markedsorienteret prisfastsættelse, hvor udbud og efterspørgsel danner prisen på markedet.

Vinder virksomheden konkurrencen opnår den et monopol og så begynder virksomheden at fastsætte deres pris ud fra deres omkostninger. Det kan presse prisen op, da virksomheden ofte ikke har fokus på egne omkostninger, da de blot flytter salgsprisen op, hvis omkostningerne stiger.

Det betyder, at på et tidspunkt vil der igen være plads til virksomheder, som tager udfordringerne på på markedet, hvs de kan være mere omkostningsproduktive. Hvis det lykkedes de nye virksomheder at komme ind på markedet, ender det igen med en markedsorienteret prisfastsættelse.

Dansk landbrug kan nævnes som eksempel. I starten var alle landmænd selvstændige med egne afsætningskanaler. Så slog de sig sammen i andelsselskaber, og til sidst blev de samlet i mejerigiganten ARLA. Siden er opstået nogle nye små mejerier - Thise og Øllingegård - bare for at nævne eksempler. En fuld liste kan ses på http://www.mejeri.dk/Mejerier/Mejerier_i_Danmark.aspx.

30/12 - 2014