Konjunkturcyklus

FinansKim - læs - arbejd - lær

Konjunkturcyklus

Konjunkturer er svingninger i økonomien, som er måles ved ændringer i den økonomiske vækst(BNP). Der er tale om højkonjunktur, når den økonomiske vækst er mere end 3 %. Der er tale om lavkonjunktur, når væksten er under 1 %. Konjunkturerne har altid svinget.

Bemærk, at når vi bevæger os mod en lavkonjunktur (nedgang) så vil renten falde kraftigt og obligationskurserne vil stige kraftigt. Når renten bliver tilstrækkelig lav, vil der begynde et opkøb af aktier, og der vil ske stigninger her. Det sker ofte i konjunkturens bund (lavkonjunktur). Når konjunkturerne så begynder at bedres (opgang), og der sker stigninger i BNP, vil der se prisstigninger på råvarerne. Når konjunkturerne er på sit højeste (højkonjunktur), vil der ske en øgning af likviditeten. Det kan kaldes et konjunkturhjul. Der findes mange forklaringer indenfor konjunkturteorier. Her er der valgt den monetære teori i en meget simpel udgave.

Andre teorier går på, at det er udefra kommende hændelser, som påvirker økonomien. Hvis vi tager lavkonjunkturen efter 2001 som et eksempel, mener den monetære teori, at det var de kraftige prisstigninger på råvarer (olie) mens tilhængerne af udefrakommende hændelser nævner 7/11 (World Trade Center). I 2007 toppede råvarerne også på verdensmarkederne (den monetære teori), mens andre påstår, at det var boliglånene i USA (Sub-primelånene).

Bemærk, at inflationen svinger i sammetakt, men efter konjunkturne.

24/3 - 2014