Investeringsforeninger

FinansKim - læs - arbejd - lær

Investeringsforeninger

Der findes mange forskellige investeringsforeninger. De sparer op i en masse forskellige aktiver, så som aktier, obligationer, derivater m.m. Der er som regel en profil, hvor hovedvægten er. Foreningen kan så være udbytte betalende eller akkumulerende, hvor foreningens overskud benyttes til yderlige opsparing.


Investeringsforeninger argumenterer for, at man skal sprede sin opsparing og at de kan opnå en større forrentning. Så foreningerne forsøger at slå markedet og give et bedre afkast. Min påstand er, at det kan de ikke.


Lad os tænke tanken: Hvis foreningerne er bedre end markedet til at spare op, hvorfor så betale udbytte, som kunden selv ikke kan forrente bedre? Det er der ikke noget fornuftigt svar på, så alle udbytte betalende foreninger kan derfor slet ikke anbefales. Derfor er der kun de akkumulerende foreninger tilbage. Tag en tilfældig investeringsforening og se på udviklingen. Er kursen over 100 er der skabt værdier, og er kursen under 100 er der tabt værdier.


Jeg har helt tilfældigt valgt Alfred Berg Invest Rusland. Følgende oplysninger er hentet fra http://www.nasdaqomxnordic.com/Investeringsbeviser/FundInfo/?Instrument=CSE3759

Afdeling Rusland investerer i russiske aktier (depotbeviser). Vores investeringsstrategi er primært baseret på, at det russiske aktiemarked påvirkes af landets politiske og økonomiske udvikling. En stor del af analysearbejdet drejer sig om at vurdere, hvordan disse faktorer påvirker de forskellige sektorer. Vores selskabsanalyse skal afdække undervurderede virksomheder indenfor de enkelte sektorer. Det vigtigste analyseredskab i denne proces er talrige virksomhedsbesøg, som foretages lokalt i Rusland af vores porteføljemanagere.

 

Fra introduktionen i 2004 frem til 2013 kun er sket en fordobling i denne forening. Se her til siden.


Hvis du nu selv havde købt en helt almindelig aktie i VW, fordi de sælger biler blandt andet til Rusland var din opsparing blevet 4 - doblet. Se nedenfor


Lidt at tænke over - eller hvad?


I


Investeringsforeningerne skal jo gøre det bedre end en privatperson kan, fordi de skal skabe et overskud, som skal gå til foreningens omkostninger, som primært er lønninger. Du kan få et godt overblik ved at kigge kurslisterne for investeringsforeninger i gennem. Hvor mange er over kurs 100? Hvis foreningen giver 10 % i afkast om året, vil den efter 8½ år være fordoblet i værdi. Hvor mange foreninger ligger over kurs 200 efter 8 år på markedet?


Den anden idé er, at der skal være en risikospredning. Det lyder jo så underligt, at investeringsforeningerne så vælger temaer, som BRIK- land, Asien osv. som temaer. Hvis der skal være en meget stor risikospredning, skulle foreningerne jo netop ikke have et tema, men virkelig være i mange forskellige brancher og lande.


Mange forsøg har vist, at både aber og side 9 piger slår eksperterne blot ved enten at kaste dartpile eller blot vælge efter f. eks. hvad der lyder godt. Vil du betro din opsparing til en ekspert, som taber til en abe?Sidst redigeret 20/9 - 2013