Lange finansieringskilder

FinansKim - læs - arbejd - lær

Lange finansieringskilder

Hvis virksomheden vælger at finansiere et anlægsaktiv med fremmedkapital, vil det ofte være et langt lån. Det billigste lån vil i mange tilfælde være realkreditlån. Der er forskellige grænser for belåningen ganske afhængigt af, hvad det er, at der skal lånes til. Udlejningsejendomme, almene boliger og byggeri til kulturelle formål og skoler kan belånes op til 80 % af ejendomsværdien. Landbrugsejendomme kan belånes op til 70 %. Kontor-, forretnings- og industriejendomme kan belånes med 60 % af ejendomsværdien og ubebyggede grunde kan belånes med 40 %. Lånene kan varieres over en lang række forskellige lånetyper inden for obligationer. Industri- og håndværksvirksomheder har mulighed for at belåne maskinparken med op til 60 % af værdien. De enkelte regler kan findes ved at downloade en låneguide fra en kreditforening.

Der findes også almindelig banklån. Hvis lånebehovet er specielt stort, kan det være, at flere banker går sammen om at yde lånet. Der kan være sat grænser for en banks maksimale udlånsgrænse overfor enkelte kunder i forhold til den samlede balance. I nogle tilfælde er det banken selv, som fastsætter grænserne, i andre tilfælde kan det være et lands lovgivning eller centralbank, som gør det.

Lånene kan optages i enten hjemlandets egen valuta eller i en udenlandsk valuta.

For mindre og mellemstore virksomheder i vækst kan der også optages lån gennem vækstfonden. Vækstlån gives som lån til vækst og udvikling. Det kan både være i en udvidelse af produktionsapparatet, eller opdyrkning af nye markedet. Der stilles krav til virksomheden. Vækstplanerne skal være gode, og der skal lånes minimum 2 millioner kroner. Virksomheden skal også være afskåret fra at kunne opnå lån via andre finansieringskilder. Renten er derfor lidt højere end normalt. Du kan læse mere på deres hjemmeside: http://www.vf.dk/for-banker/vaekstlaan-for-laangivere.aspx

Leasing er den også en mulighed. Her er finansieringen dog ikke synlig i balancen men indgår som en kontant kapacitetsomkostning i driften. Der findes 2 former for finansiering. Finansiel og operationel leasing.

Finansiel leasing sker, når en ejer udlejer et aktiv direkte til en bruger. Udlejeren betaler alle reparationer og forsikringer på aktivet. Det gør at præminen er højere end ved operationel leasing. Det anvendes som regel ved biler og elektroniske produkter med en levetid som er 3 - 5 år.

Operationel leasing er der tale om, når brugeren betaler vedligeholdelse og forsikringer. Her er præmien lavere end ved finansiel leasing.

Der kan selvfølgelig også beregnes en årlig effektiv rente på en leasingydelse.

I nedenstående eksempel går vi ud fra følgende faktorer

Anskaffelsespris er kr. 205.000,-

Den årlige leasingydelse er kr. 40.000,-

Løbetiden er 4 år.

I Excel kan det nemt findes en rente på det.


Så bliver renten negativ. Det er fordi den årlige ydelse ikke er stor nok til at tilbage betale aktivitet. Hvis ydelsen i stedet for er kr. 55.000,- bliver renten 2,8858. Prøv selv.


Finanskrisen og den lave rente har gjort, at der er opstået platforme, hvor private puljer deres opsparing og låner den vider ud til små og mellemstore selskaber.Et eksempel er https://www.lendino.dk/

Platformen står så for at kreditvurdere virksomheden, og den kommes så i en risikoklasse, som den private opsparer så kan vurdere.


10/4 - 2015