Børsintroduktion

FinansKim - læs - arbejd - lær

Børsintroduktion

Børsintroduktioner sker ofte, når en ejer ønsker at opnå en kapitalgevinst af sin virksomhed. Der er ofte tale om virksomheder, som er store, og hvor ejeren har svært ved at drive virksomheden videre frem ved egen hjælp. Det skete da Mark Zuckerberg og de andre ejere satte Facebook til børsnotering på den amerikanske Nasdaq børs. Der skulle tiltrækkes ny kapital og ejere til en nyudvikling af selskabet, og samtidig fik ejerne udbetalt en kapitalgevinst. Andre gange kan det være en kapitalfond, som har strømlignet et selskab, og nu vil sælge hele selskabet.

Der skal derfor skelnes mellem de 2 muligheder.

 1. Hvis ejeren sælger sine aktier, er der tale om en realisering af bunden kapital i virksomheden
 2. Hvis der udstedes nye aktier, skal der tiltrækkes ny kapital til virksomheden

Mange gange er der tale om en kombination

Hvis selskabet skal børsnoteres, skal der indsendes en anmodning, hvor der skal opfyldes en række krav, hvor af nogle af de vigtigste er:

 • Baggrund for ønsket om optagelse til notering
 • Anvendelse af provenuet (det beløb, som børsnoteringen indbringer til virksomheden)
 • Selskabets aktiekapital (mindt 1 million EUR
 • Antallet af aktier til børsnotering (minst 500 ejere skal eje aktier for 1000 EUR hver)
 • Udbuddet størrelse på nye og gamle aktier
 • Oplysning af udbudsformen
 • Hvem der formidler introduktionen (hvilken bank er valgt)
 • Der skal være likviditet til 12 måneders drift
 • Der stilles krav til bestyrelsens og direktionens samlede kompetencer

Som bilag skal der vedlægges

 • Et udkast til børsprospekt
 • De sidste 3 års regnskaber
 • En tidsplan for introduktionen
 • Selskabets vedtægter
 • Tegningsblanket
 • Dokumentation for selskabet registrering (I Danmark er det erhvervsstyrelsen)


Hvis du ønsker at vide mere om reglerne kan følgende link anvendes: http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/85/85435_reglerforudstedereafaktier06052013finalclean.pdf1/6 - 2013