Optioner

FinansKim - læs - arbejd - lær

Optioner

Optioner ligner meget futures, og begreberne er de samme. Mens futures er en forpligtigelse til at handle, er optioner kun en mulighed. Der er derfor ingen forpligtigelse ved optioner. Optioner kan benyttes til risikoafdækning. Den benyttes f. eks af pensionskasser, som ikke vil sælge beholdningen af værdipapirer, men gerne foretage en kurssikring. De vil så købe en salgsoption. Falder kurserne, kan de benyttes sig af deres ret til optionen og få udbetalt et beløb svarende til kurstabet på værdipapirporteføljen. Kursen følger prisen på det underliggende aktiv. Optioner er lidt dyrere at indgå end futures, men til gengæld kan de højest blive værdiløse.


Optioner kaldes også warrent i f. eks. Sverige

24/3 - 2014


kim@finanskim.dk