Derivater

FinansKim - læs - arbejd - lær

Derivater

Derivater er en fælles betegnelse for finansielle instrumenter, som er anvendelig til risikoafdækning, og selvfølgelig spekulation. Den dækker områder som, aktier, aktieindeks, obligationer, råvarer, valutakurser m.m. Der aftales en fremtidig ydelse køb/salg(køb/short), hvor der er et underliggende aktiv. Før man indgår derivater, skal man forstå prissætningen på det underliggende aktiv.

Der findes grundliggende 2 former for derivater. Der findes nogle, som kun kan indløses/indfries/opsiges på slutdagen. Hvis man vil ud af disse derivater, er man nødt til at gå modsat. Det vil sige, at har man solgt en derivat, er det nødvendigt at købe samme derivat, for at lukke positionen af. De kaldes europæiske optioner. Hvis derivaten kan lukkes ned i løbet af perioden og inden slutdagen, kaldes den amerikansk.

Præmien for at indgå en derivat beregnes ved at tage udgangspunkt i renten. Det kan f. eks. være CIBOR, LIBOR eller andre tilsvarende officielle renter. Ud over rentetillægget/fradraget er der en præmie til optionshuset, som ofte består af en afrunding af kurserne til hele tal. Det kaldes også kursskæring.

Der findes følgende derivater: futures, optioner, ETF´ere og helt almindelige terminskontrakter.

Det er nødvendigt at have en konto hos udstederen af derivater for at kunne indgå en kontrakt.

27/3 - 2014