Futures

FinansKim - læs - arbejd - lær

Futures

En futures er en terminsforretning. Man aftaler at sælge eller købe et aktiv til fremtidig handel på en bestemt dato. Der findes enkelte eksempler på futures, som ikke har en udløbsdato. Futuren kan bedst illustreres ved et eksempel.

En landmand ønsker at sælge sin produktion af hvede til dagens pris i juni, selv om den endnu ikke er høstet. Det underliggende aktiv er altså hvede. Landmanden indgår derfor en futures kontrakt til levering 1/9 på den mængde korn, som han anslår der er på marken. Når den aftalte dag rammes, reguleres den indgåede futures hos udbyderen/børsen/banken. Landmanden har solgt kornet på markedet, og hvis prisen er under prisen i juni, modtager landmanden forskelsbeløbet på sin konto. Er prisen højere må han indbetale sin fortjenste opnået på markedet, og det sker i praksis ved, at beløbet bliver trukket på hans konto. Futuren er derfor en forpligtigelse, som binder. Den benyttes ofte, når en forretning skal lukkes, således at virksomheden er sikker på sin gevinst.

Der er en stor risiko ved en futures i forhold til et reelt aktiv. Det reelle aktiv kan højest blive værdiløst, mens furtures åbner for et uendeligt tab. Derfor er det et farligt instrument til ren spekulation.

Der er i den forbindelse en række begreber og fagudtryk, som kan ses herunder i figuren.

Enhedsbeløb fortæller noget om minimumsantallet af kontrakter, som skal indgås. I eksemplet herunder kan man se, at mindste enhed er 1 kontrakt.

Premium ved køb/salg fortæller, hvor meget din saldo på din konto forværres med for hver dag kontrakten løber. I nedenstående tilfælde er det ved både køb og salg - 0,015 % af det beløb, som du har stillet som sikkerhed. Jo flere kontrakter, som er indgået, jo større er den saldo, som forværres. Der kan være tilfælde, hvor du godskrives på din konto i stedet. Premium tid er det tidspunkt på dagen, hvor din konto reguleres for Premium præmien.

Gearing er antallet af gange, som der handles. I dette tilfælde er gearingen 13, så risikoen er altså 13 gange så stor. Det betyder at der skal indbetales et marginindskud 8 %. Gearingen er altså 12½ i dette tilfælde. Men 12½ rundet op er jo 13.

Vedligeholdelses margin er det, som skal stå på kontoen hos udbyder. Kommer værdierne under vedligeholdelsesmargin lukkes position. I dette tilfælde er hele indeståendet på kontoen tabt. I dette tilfælde er den 2½ %.

Udløbsdato fortæller, hvornår kontrakten afsluttes, og i dette tilfælde er d. 4. maj 2013 kl. 21:01. Handelstiderne er dagligt fra kl. 00.00 - 21:00, hvilket er 21 timer i døgnet9/4 - 2014