Forskelle i pengepolitiske mål i udvalgte centralbanker

FinansKim - læs - arbejd - lær

Central- og Nationalbanker


Danmarks Nationalbank har som vigtigste pengepolitiske mål, at holde den danske krone indenfor spændet i ERM2-samarbejdet. Centralkurs på 746,038 kroner pr. 100 euro, med et spænd på +/- 2,25 %. Det sker ved at købe og sælge valuta, eller ved at foretage renteændringer i de pengepolitiske renter. Den danske nationalbank har følgende hjemmeside: http://www.nationalbanken.dk/

Den europæiske centralbank (ECB) ligger i Frankfurt. Målsætningen er at sikre stabile priser i euro-området.  Det betyder, at inflationen skal ligge tæt på 2 %, men under på mellemlang sigt. Det skulle være den bedste vej til økonomisk vækst og beskæftigelse, mener banken. ECB har ydet store kreditter til stater, som er omfattet af eurosamarbejdet. På samme måde, som Den Danske Nationalbank ville stille kreditfaciliteter til rådig for Den Danske Stat. I nogle tilfælde, er der stillet modkrav til landenes førte økonomiske politik for netop at fjerne den inflationsrisiko, som ligger i stadigt stigende statsunderskud og gældssætning. Link til ECB: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

The Federal Reserve (FED) er  centralbanken i USA. Det primære mål for FED er at sænke arbejdsløsheden, holde stabile priser og en moderat rente på langfristede fordringer. I øjeblikket er målet for arbejdsløsheden 5½ %, og renterne vil ikke blive hævet, før det mål er nået. Da US-dollars samtidig er reservevaluta, kan mange nationalbanker trække US-dollars direkte på deres konto i FED ved at indbetale sammen værdi i deres lokale valuta. Link: http://www.federalreserve.gov/

The Peoples Bank of China (PBC) har først nu åbnet for kapitalgrænserne. De forskellige udenlandske valutaer optages lidt efter lidt til notering i Kina. PBC skal påvirke værdien af Renminbi/Yuan for derved at sikre vækst i Kina. Det sker ved at styre valutaind- og udstrømningen til landet. Banker og hoteller, hvor der kan veksles, tildeles daglige valutarationer. Der er sat en grænse for, hvor meget der må veksles. Det er undtagelsen, at der kan benyttes internationale kreditkort. De fleste kreditkort er lokalt udstedt i Kina, så der skal altid spørges fra udlændinge om vestlige kreditkort kan benyttes. Banken forsøger at være i et fasatkurssystem i forhold til US-dollars, hvor Renminbi svinger med +/- 20 procent i forhold til US-dollars. Banken er heller ikke uafhængig, som i de fleste lande med åbne kapitalgrænser. Link: http://www.pbc.gov.cn/english/130437/index.html

The Central Bank of the Russian Federation, Bank of Russia, er centralbanken i Rusland. Som mange andre vækstlande, både BRIK og Next Eleven kæmpes der med inflationen, som jo netop skabes, hvis der er en kraftigere vækst, end der kan opfyldes fra landets produktionsfaktorer. I Rusland arbejdes der på at få inflationen ned under 5 % senest i 2015. Der er åbne kapitalgrænser til Rusland. Link: http://www.cbr.ru/eng/


Hvis du skal søge efter andre centralbanker kan det være en god idé at skrive i søgefeltet: "centralbank of ......."

11/12 - 2015


kim@finanskim.dk