Obligationsudstedere

FinansKim - læs - arbejd - lær

Obligationsudstedere


En gennemgang af alle obligationsudstedere vil være for omfattende, så de bliver omtalt i hovedtræk.


Statsobligationer udstedes af en stat, og formidles gennem landets nationalbank. Disse obligationer udstedes for at dække statens underskud. Sker det i mange år, som det er set syd for alperne, kan der opstå tvivl om statens mulighed for at betale tilbage. I mange år er, denne form for obligationer blevet anset som sikre, fordi skatteborgerne var sikkerheden bag. De åbne kapitalgrænser i verdenen, har dog vist, at når staten øger beskatningen, ja så forsvinder skatteborgernes penge ud af landet. Det er tydeligst set i Grækenland. I andre tilfælde kan staten udstede obligationer for at mindske pengemængden og øge renten. Det kan ske i tilfælde med efterspørgselsinflation. I virkelighedens verden vil det dog blot øge valutaindstrømningen til landet, og er derfor sjældent brugt. De fleste statsobligationer er stående inkonvertible lån med fast rente.

Realkreditobligationer yder lån til finansiering af fast ejendom. Sikkerheden bag denne form for obligationer er selvfølgelig værdien af den belånte ejendom. Da lånene optages gennem en ”forening” og i fællesskab med andre, gør at alle låntagerne hæfter solidarisk for hinanden. Det er forklaringen på, hvorfor bidragssatserne er forskellige fra serie til serie. Inden for serien hæfter man først, og siden er det hele foreningen. Derfor er sikkerheden højere her. Har et stort internationalt selskab et dansk realkreditlån, ja så hæfter de også med deres mange milliarder. Realkreditobligationer findes i mange afskygninger.

Andre finansieringsinstitutter kan være Danmarks Skibskredit, som yder lån til rederier, hvor sikkerheden er pant i skibet. Lånet skal være indenfor 70 % af skibets værdi og ydes primært til store og anerkendte rederier. Mange andre finansieringsinstitutter er opslugt af større kreditforeninger eller vil blive det.

Erhvervsobligationer er udstedt af virksomhederne. Det sker, når det for virksomhederne er billigere at finansiere sig på denne måde end ved bank- eller udlandslån. Sikkerheden er her selskabet bag, og risikoen er større end ved andre obligationer. Nogle erhvervsobligationer er rene obligationer, mens andre har en aktieoption tilknyttet.


25/11-2016