Obligationstyper

FinansKim - læs - arbejd - lær

Obligationstyper

Der findes en række forskellige obligationstyper. Herunder er de gennemgået kort.


Annuitetslån er den låneform, så ligger bagved mange realkreditobligationslån. Det specielle er, at ydelsen er konstant gennem hele løbetiden. Det betyder, at er rentebyrden stor i starten og afdragene små. Det udligner sig over tid, og sidst i lånet er den største del afdrag af ydelsen. Denne lånetype ligger også bag stort set alle forbrugslån.

Serielån er et lån, hvor afdragene er lige store. Er der 40 terminer, så er afdragene 1/40 del af hovedstolen. Det betyder, at ydelsen er faldende, da rentebyrden falder i takt med hovedstolen.

Stående lån er et lån, hvor er kun betales renter i perioden, mens lånet forfalder til fuld indfrielse ved sidste termin. De populære rentetilpasningslån, også kaldet flexlån (F-lån) er et eksempel på det.

Variabelt forrentede obligationer er obligationer, hvor renten ændres ved en rentetermin, hvis der er sket en ændring i den rente, som den knytter sig til. Der findes nogle obligationslån, som knytter sig til CIBOR-renten, og når den ændrer sig, så ændrer renten på obligationslån sig ligeledes. Denne form kan også udstedt med andre landes renter f. eks. LIBOR - EURIBOR osv.

Indeksobligationer er et obligationslån, som forsøger at tage højde for inflationen. Tanken er, at ved udstedelsen låner man et lavere beløb til en lavere rente. Pris for denne ”rabat” er, at både hovedstol og ydelser indekseres, typisk efter f. eks. timelønsindekset for industriens arbejdere, eller nettoprisindekset, som man gjorde ved realkreditobligationerne i 80´erne.. Der ligger et besværligt regnestykke bagved, som går tilbage og forsøger at regne en gennemsnitlig prisstigning ud, som så indekseres fremad. Det lyder besværligt, og det er det også.

I dag udsteder visse stater indeksobligationer, som tager udgangspunkt i et forbrugerprisindeks, når indeksereringen skal beregnes.

Særligt Dækkende Realkredit Obligationer (SDRO) er en obligationstype, hvor der er mulighed for en uendelig løbetid og ubegrænset afdragfrihed. Lånegrænsen er dog under de almindelige grænser for realkredit. Hvis boligens værdi falder under sikkerhedsgrænsen skal der stilles yderligere sikkerhed for lånet af udstederen af lånet. Låntager skal ikke betale denne ekstr udgift.

Uamortisable obligationer er obligationer med ubegrænset løbetid. Renten kan både være fast og variabel.


7/1 - 2014