Obligationsbegreber

FinansKim - læs - arbejd - lær

Obligationsbegreber

Der findes mange forskellige obligationsbegreber. De forklares herunder:


Kurs er den pris på obligationen, som fastsat på børsen. Den kan svinge fra dag til dag, og nogen gange også indenfor dagen.

Kursværdi er den værdi, som obligationen har. Obligationer handles i stykstørrelser af kr. 100,- så er kursen 98, er kursværdien kr. 98,-

Udtrækning er det beløb, som tilfalder nogle af obligationsejerne. Alle låntagernes afdrag lægges i en stor pulje. Fra denne pulje foregår der en lodtrækning, og vinderne af denne lodtrækning får sine obligationer indløst. Det kaldes udtrækning eller indfrielse. Hvis nogle låntagere indfrier før tid ved en kontantindfrielse, indgår afdragsdelen af dette beløb også i udtrækningerne.

Kursgevinst/tab opstår ved at obligationerne sælges eller indfries/udtrækkes til kurs 100. Er obligationen købt til kurs 98, tjener obligationsejeren 2 kurspoint. Er obligationen købet til over kurs 100, opstår der selvfølgelig et kurstab.

Pålydende rente er den rente, som der skal betales af obligationslånet. Er det en 4 % obligation, betaler låntager 4 kr. pr. 100 kr. lånt i hovedstol.

Direkte rente er det rentebeløb, som du modtager i procent af den indkøbte obligations værdi. Modtager du 4 kr. og har købt obligationen for kr. 98,- modtager du 4,08 % i direkte rente. (4x100/98)

Effektiv rente er den rente, som du i alt modtager, og hvor udtrækningschancen/risikoen er indregnet. Det er for svært at beregne den selv, men den kan aflæses på børsens hjemmeside: http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/Obligationer/ Er den effektive rente større end den direkte rente er der en udtrækningschance. Er der den der i mod mindre er der en udtrækningsrisiko.

Vedhængende rente er den rente, som du skal betale til den forrige ejer, hvis du køber obligationen midt mellem 2 terminer.

Hovedstol er den beløb, som der oprindeligt er lånt. Det kan opgøres som en obliagtionshovedstol (antal obligationer bag lånet) eller som en kontant hovedstol.


28/02 - 2014