Obligationer

FinansKim - læs - arbejd - lær

Obligationer

Obligationer er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en given periode. Der findes en lang række obligationsudstedere og typer, som varierer næsten i det uendelige. Der opstår med jævne mellemrum nye obligationstyper – eller afarter af allerede eksisterende


Obligationsudstedere kan deles op:

 • Statsgældsbeviser
 • Realkreditobligationer
 • Specielle kreditinstitutter
 • Erhvervsobligationer

Der er en række obligationsbegreber, som der forklares

 • Kurs
 • Kursværdi
 • Rente
 • Løbetid
 • Udtrækning

Der findes følgende obligationstyper:

 • Annuitetslån
 • Stående løn
 • Serielån
 • Variabelt forrentede lån
 • Andre lån

I underpunkterne kan du læse mere om disse begreber.


25/3-2013