Markedets retninger

FinansKim - læs - arbejd - lær

Markedets retning

Det er svært, at spå om trendvendinger, og ofte kan det bedst betale sig at vente, til de rent faktisk er indtruffet. Men der er nogle varsler, som er værd at have i mente.  Du skal altid gå ud fra, at en trend eksisterer indtil, at den er modbevist.

Hausse er et marked i en stigende trend. I denne periode vil der hele tiden komme nye toppe højere og højere oppe, og bundene vil følge med op. Omsætningen vil være stigende  under hele haussen. Næsten alle aktier skal stige. Er det kun "premium" aktierne, som stiger, er haussen ikke så stærk. Den falder i 3 faser. Den første fase  opstår, når markedet har  foruddiskonteret alle de værste  tænkelige nyheder, og fremtidsudsigterne forbedres. Den anden fase er, når erhvervslivets generelle vilkår forbedres, og de sekundære aktier stiger. Den tredje fase er, når aktierne stiger som følge af forudsigelser, som er ubegrundede.

Hausse til Baisse er en vending i markedet. Hvis markedet stiger under en svag omsætning, kan det være en indikator på, at markedet er ved at vende. Det samme gælder, hvis omsætningen stiger, men at kurserne  næsten ligger fast.  Sker der samtidig et death cross, skal du være meget forsigtig.(se mere under glidende gennemsnit). Hvis rækken af stigende toppe er brudt, er det en støtte for denne antagelse.

Baisse er et marked med en lang faldende tendens. Toppene bliver lavere og lavere, mens der til stadig findes nye bunde. Første faser indtræffer der, hvor håbene om nye kursstigninger forsvinder. Anden faser kommer, når aktivitetsniveauet i erhvervslivet falder. Tredje fase  sker, når aktierne sælges til under deres reelle værdi.

Baisse til Hausse her vil markedet  have en voldsom omsætning og en form for udmattelse. I perioden efter den voldsomme omsætning vil der komme enten en vandret bevægelse eller også små kursstigninger. Hvis kursstigningerne er mere end 80 % af det sidste fald, kan det være en god indikation på, at kurserne skal til at vende. Hvis rækken af nye bundpunkter er brudt, er det en støtte for denne antagelse


30/3-2013