Prismønstre

FinansKim - læs - arbejd - lær

Prismønstre

Prismønstre er noget mere usikkert at arbejde med. Du skal huske, at den fremherskende trend stadig eksistere, indtil det er bevist, at denne ikke mere findes.

Det mest sikre mønster er skulder - hoved - skulder. Her under er et eksempel:

Mønsteret opstår i januar måned 2013.  Det behøver ikke er være en vandret linje, men er ofte lidt skæv, som her. Den sorte linje er halslinjen. Du skal vente på, at den er brudt med 3 %, for ellers kan  der være tale om et falsk signal. Bemærk, at længden på den røde pil, viser afstanden fra halslinjen op til hovedet. Den samme afstand er der ned til bunden. Dette eksempel siger intet om eventuelle trendvendinger, men er blot vist som et eksempel i en hausse, som har varet siden starten 2009.

Dobbelte toppe eller dobbelte bunde er et andet prismønster, som kan være interessant.  Ved en dobbelttop/bund, dannes den anden top/bund ved en betragtelig lavere omsætning, og kan derfor være en god indikator for en ændring, specielt, når dennes halslinje brydes under stor omsætning.

Dobbelt bunden ses ved den sorte linje, og modstandslinjen brydes ved den røde linje. Det samme sker i midten af november. Her er der samtidig en omvendt skulder  - hoved - skulder - formation.

Kiler opstår, når kurserne snævres ind. Når det sker, vil der komme en  kraftig ændring. Spidses den bare sammen, er det svært at vide, hvad vej den vil reagere.  Hvis der i stedet er en ret linje, vil kursen have svært ved at  bryde denne.  Se eksemplet her under.


30/3-2013