Glidende gennemsnit

FinansKim - læs - arbejd - lær

Glidende gennemsnit

Her under ser du en kursudvikling på  Coca-Cola fra 2008 frem til marts måned 2013.


Der kan arbejdes med mange forskellige glidende gennemsnit. Et 1o dages glidende gennemsnit beregnes ved at tage kursen (slut) alle 10 dage, og så finde gennemsnittet. Ved dag nr. 11, tager man den nyen observation og smider den ældste væk, og beregner således et nyt gennemsnit. Hvis snittet er simpelt er det en ren division, men er det ekspontielt, vægter den sidste observation mere end den første. F. eks. 10 gange så meget ved et 10-dages snit som den første, der kun vægter med en. Jeg har igen valgt Coca Cola, men over en kortere periode, for ellers kan du ikke se snittene. Jeg arbejder med eksponentielle glidende gennemsnit, således at den sidste observation vejer mere end den første.

Golden Cross opstår i foråret 2009. I øvrigt et par måneder efter, at den havde rørt den sorte linje – den du så i det overordnede kursmønster. Denne metode kan dog give lidt falske signaler. Et Death Cross midt i 2010 var et falsk signal.

Golden Cross opstår, når et ”lille” indeks kommer nedefra og bryder et ”stort” indeks. 20-dages indekset (grøn) bryder op igennem 50-dages gennemsnittet (rød), som bekræftes da begge de ”små” indeks bryder det ”største” på 200 dage (lilla). Det omvendte kaldes et Death Cross, når indeksene skære oppe fra og ned.

Det sjove er, at hvis du tegner støtte og modstandslinjer ind i denne 5 års oversigt, ser du en op ad gående kile. Prøv selv at tegne dem ind. For sjov skyld har jeg sat en  et års graf ind til sidst. Hvad kan du tolke af denne 1 årrige graf?

Ikke meget vel? Så jo længere en trend, jo bedre

29/8-2015