Værdikæden

FinansKim - læs - arbejd - lær

Værdikæden

Værdikæden består af tværgående aktiviteter, som støtter virksomheden i de primære aktiviteter. Virksomheden skal skabe værdi for kunden. Den værdiskabelse, som der sker, resulterer i, at virksomheden opnår et overskud. Er der ingen eller en ringe værdiskabelse bliver kunder væk eller går til konkurrenterne.


Støtteaktiviteterne vedrører ikke selv produktet, men de er nødvendige for de primære aktiviteter. Der er tale om en slags serviceorganer for de primære aktiviteter. Det er ikke sikkert, at de skaber værdi i sig selv, men de er en forudsætning for, at primæraktiviteterne er i stand til at skabe værdi.

Virksomhedens infrastruktur afspejles ofte i ledelsen af virksomheden, og den måde virksomhedens organisation er opbygget. Økonomi- og planlægningssystemer skal hjælpe de primære aktiviteter.

Menneskelige ressourcer afspejles i virksomhedernes Human Ressource (HR). Det er vigtigt, at det lykkedes virksomheden at tiltrække og fastholde den rigtige arbejdskraft.

Produkt og teknologiudvikling handler om virksomhedens produktmiks. Er der en god blanding – eller er der tale om kun enkelte varer. Hvordan arbejder virksomheden med produktudvikling og forskning. Jo færre produkter, jo mere skal der benyttes på til stadighed at udvikle nye og bedre produkter. Vindmølleindustrien er et godt eksempel her på.

Indkøb/forsyninger handler ikke kun om det primære indkøb og forsyningssikkerhed. I dette punkt indgår også virksomhedens investeringsplaner.


Primæraktiviteterne vedrører selv produktet, og der skabes værdi efterhånden som det skubbes igennem kæden. Der skabes ikke værdi, fordi der er afholdt omkostninger på produktet, men udelukkende fordi kunden oplever en værdi.

I indgående logistik er de vigtigste kontrol og lagring af råvarer.

Produktion. Her planlægges, hvad der skal produceres og i hvor store mængder. Har virksomheden indført produktionssystemer som f. eks. LEAN, er det et plus.

Udgående logistik drejer sig om, hvordan ekspedition af kunderne og selve distributionen sker. Passer distributionsformen til målgrupperne.

Marketing og salg er et spørgsmål om, hvordan virksomheden anvender promotion. Den skal selvfølgelig også passe til målgruppen

Service efter salget handler om i hvor høj grad firmaet formår at overholde garantiydelser og behandle reklamationer. Er det ikke i orden, kommer der hurtigt dårlig omtale i medierne. Enkelte kunder har endda brugt sociale netværk som Facebook eller Youtube.

Analysen skulle gerne vise virksomhedens kernekompetencer, og derved virksomhedens konkurrenceevne.

19/8-2016