Vækststrategier

FinansKim - læs - arbejd - lær

Vækststrategier

Hvis en virksomhed ikke vokser vil det føre til, at dens konkurrenter bliver stærkere, og på et tidspunkt vil de kunne udkonkurrerer virksomheden. Derfor skal en virksomhed altid have en vækststrategi. Ansoff har forsøgt at systematisere virksomhedens vækststrategier.Markedspenetrering. Hvis virksomheden forsøger at opnå en større markedsandel med sit eksisterende produkt, kaldes det markedspenetrering. Virksomheden forsøger enten at stjæle markedsandele eller forøge markedets størrelse. De primære konkurrenceparametre er pris og promotion. Det er den vækststrategi, som der er mindst vækstpotentiale i.

Markedsudvikling er en vækst strategi, hvor virksomheden søger et nyt marked til sine allerede eksisterende produkter. Det kan enten være et nyt geografisk område, eller et nyt segment. Her vil handlingsparametrene være place, pris og promotion. Hvis dette er den valgte strategi, skal du vurdere om virksomheden er klar til at tackle de kulturforskelle, som der er på det nye marked i forhold til den gamle eksisterende marked. Der er mange eksempler på, at virksomheder er gået på det kinesiske marked med forskellig succesrate.

Produktudvikling er en strategi, hvor virksomheden hele tiden forsøger at produktudvikle til samme marked/målgruppe. Det ses typisk indenfor den elektroniske branche. Handlingsparameteren er her primært produkt, men også pris og promotion spiller ind. Det skal vurderes om virksomheden anvender penetration eller skimming price strategi på en fornuftig måde, og om promotionen er hurtig eller langsom.

Diversifikation er en strategi, hvor virksomheden forsøger at få sit brand til at smitte positivt af ved at produktudvikle et produkt til et helt nyt marked/segment. Denne strategi er ofte starten på konglomerater. Hollandske Phillips er et godt eksempel. Her arbejdes med alle 4 paprametre. Det afgørende er, at der opstår nye selvstændige produktgrupper, som kan udvikle sig til et SBU. (Strategic Business Unit)


Integration er en strategi, som mange glemmer, men for aktionærer, kan der her være gyldne gevinster at hente.

Horisontal integration er en vækststrategi, hvor virksomheden går ud og opkøber en konkurrent. Det giver en større markedsandel og mindre konkurrence på markedet. Det er her, at der kan komme et fjendtligt overtagelsesforsøg, som presser aktiekursen i vejret inden den endelige overtagelse sker med tvangsindløsning af mindretalsaktionærerne.

Vertikal integration sker ved, at virksomheden opkøber andre virksomheder, som er med i værdikæden. Det kan ske, ved at virksomheden opkøber leverandører eller skaber sit eget salgsnet med butikker.


Sammenlagt kan man overbliksmæssigt samle vækststrategierne i 3 overskrifter:

  • Intensivering, som er markedspenetrering, - udvikling og produktudvikling og kaldes organisk vækst
  • Integration, som er opkøb af virksomheder, kaldes uorganisk vækst.
  • Diversifikation, som anvendes, når den organiske vækst begrænses, og når opkøb af andre virksomheder er for finansielt dyrt.

Sammenhæng mellem vækst og tid er som vist i figuren nedenunder26/3-2013