Porters generiske strategier

FinansKim - læs - arbejd - lær

Portes generiske strategier

Porters generiske strategier omfatter fire forskellige konkurrencestrategier. Virksomhedens konkurrencekraft er dens evne til at erobre markedsandele ud fra den valgte strategi


Omkostningsleder  er for en virksomhed, som primært konkurrerer på prisen. Det kræver stordriftsfordele, således at de variable produktionsomkostninger er lavere end konkurrenternes. Det er en strategi, som anvendes, hvis  virksomheden vil være  blandt de største på markedet, da de lave priser skal slå konkurrenterne.

Omkostningsfokus er for en virksomhed, som ønsker en speciel del af markedet. Det kan være et specielt markedssegment eller en geografisk afgrænset del af totalmarkedet. Prisen er stadig den primære konkurrencefaktor.

Differentiering er for en virksomhed, som  forsøger at skabe præferencer for sine produkter. Kunderne skal opfatte produkterne, som unikke i forhold til konkurrenterne. Virksomheden ønsker en høj pris for sit produkt og samtidig en stor markedsandel. Den primære konkurrenceparameter er produktet, hvilket firmaets promotion  fremhæver.

Fokuseret differentiering er for  for den mindre virksomhed, hvor kunderne har helt særlige præferencer. Denne virksomhed ønsker  en speciel del af markedet. Det kan være et specielt markedssegment eller en geografisk afgrænset del af totalmarkedet.


2/9 - 2013