Porters Five Forces

FinansKim - læs - arbejd - lær

Porters Five Forces

De første 4 punkter  påvirker det sidste punkt.


Tilgangen af nye konkurrenter. Det vigtigste er, hvor let det er for nye virksomheder at komme ind på markedet. De adgangsbarrierer, som kan være de største, er stordriftsfordele og patenter hos de nuværende producenter. Hvis det koster store beløb at etablere sig, vil der formentlig ikke komme nye konkurrenter til. Det er helt afgørende om kunderne har præferencer for de eksisterende produkter på markedet.

Kundernes forhandlingsstyrke. Den er som regel lille, hvis det er på konsumentmarkedet. På producentvaremarkedet kan den være afgørende stor, så i dette tilfælde skal undersøges, hvem kunderne er og, hvor store de er.

Leverandørernes forhandlingsstyrke. Hvis virksomheden indkøber råvarer og produktionen er simpel, er den ikke eksisterende. Men skal der indkøbes specifikke delkomponenter, som skal samles, kan den være stor. Så undersøg, hvem leverandørerne er.

Udbydere af substituerende produkter. Det skal vurderes i hvor høj grad virksomhedens produkter kan erstattes af andre produkter

Konkurrencesituationen i branchen. Her indgår primært faktorer, som markedsvækst, antallet af konkurrenter og deres størrelse som de vigtigste. Figuren ses herunder.


Denne model skal ses i  sammenhæng med Porters generiske strategier.

21/3-2013