PESTEL-analyse

FinansKim - læs - arbejd - lær

PESTEL - analyse

PESTEL-analysen består af en række underpunkter. Du skal ikke udarbejde en total analyse, da det vil kræve meget tid. Men tænk lidt over, om disse forhold i omverden har betydning for virksomheden. Har forholdene stor betydning, er der også en stor risiko for virksomheden ved ændringer i det aktuelle forhold.

Politiske forhold fortæller, hvordan ført økonomisk politik påvirker virksomhedens salg. Det gælder skatte- og afgiftsforhold. De bedst kendte tilfælde er skattebegunstigelser indenfor grøn energi. Den førte erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik er andre faktorer. Landbrugsstøtteordningerne er det mest kendte eksempel. Hvad betyder det for bankerne, hvis landbrugsstøtten afvikles?

Økonomiske forhold fortæller, hvilke økonomiske ændringer, som kan påvirke virksomheden. Der er tale om konjunkturændringer. Du skal overveje, i hvor høj grad ændringer i rente og valutakurser påvirker virksomhedens salg. Langvarige forbrugsgoder, som biler og huse påvirkes mest af konjunkturændringer. Den stigende vækst i Asien har øget forbruget af andre basale fødevarer, som kød frem for ris. Det viser, at basalt forbrug er drevet af den økonomiske vækst i et fattigt område.

Sociale og kulturelle forhold handler om kulturforskelle, livsstil og værdier. Kan virksomheden tilpasse sin markedsføring og produkter til nye markeder, er der mulighed for vækst. Der er set glimrende eksempler på virksomheder, som er kommet i klemme p. gr. a. børnearbejde eller udnyttelse af fattige bønder.

Teknologiske forhold skal fastslå, om teknologiens udvikling er afgørende for markedet. Hvor tit sker der løbende produktforbedringer og er der mange patenter på området. Hvordan der forskes og hjælper f. eks. universiteter og staten til med at opbygge klynger af virksomheder, som arbejder sammen, skal også indgår i overvejelserne.

Miljømæssige forhold drejer sig primært om, i hvor høj grad, at miljømæssige problemer betyder noget for virksomheden. Lever virksomheden af at løse miljøproblemer og tilbyder produkter for at løse dem, ja så er det jo vigtigt at miljøbelastninger er væsentlige på markedet.

Lovmæssige forhold drejer sig primært om eksport- og importreguleringer. Det er svært at eksportere fødevare til f. eks. Japan, da de har mange importrestriktioner på områder. Andre områder kan være monopol- og konkurrencelovgivning, som sætte grænser for store virksomheders vækst. Endelig kan der være produktrestriktioner, hvor EU er gået forrest. Tænk bare på, at fetaost skal komme fra Grækenland.

24/3 - 2013