Aktieemmision

FinansKim - læs - arbejd - lær

Aktieemmission

Alle børser har forskellige regler for at udstede aktier. På Københavnsfondsbørs er reglerne pindet ud til mindste detalje, men der kan nævnes nogle få væsentlige overordnede krav.

 1. Der skal udarbejdes og offentliggøres et børsprospekt.
 2. Antallet af aktier i samme klasse, som skal noteres
 3. Oplysninger om udbudsformen
 • Fast kurs, som næsten ikke bruges mere. Hvis kursen er for lav, vil efterspørgslen være så stor, at der skal foretages lodtrækning, og er kursen for høj, vil det udstedende institut have en for stor del af aktierne tilbage, som efterfølgende skal sælges på børsen.
 • Tender er en ren auktion. Alle byder og kursen findes ved det laveste bud, som netop gør at alle aktierne blive solgt.
 • Book-building er en auktionsform, hvor store investorer på forhånd har lagt sig fast på en mængde og en kurs. Kursen bliver igen den laveste kurs, som netop gør, at alle aktierne blliver solgt.
 1. Hvilken bank, som står bag introduktionen
 2. Regnskabet for de sidste 3 år skal være offentliggjort
 3. Tidplanen for introduktionen og udbuddets forløb
 4. Selskabet vedtægter
 5. Tegningsblanketter
 6. Interne regler
 7. Dokumentation for selskabsregistrering
 8. Der skal være en passende spredning af aktierne og et passende antal aktionærer. Normalt siger man at et er ca. 500.
 9. Kursværdien af aktierne skal være mindst 1 million Euro.
 10. Selskabet skal offentliggøre sin stillingtagen til Corporate Governance


Der findes dispensationsmuligheder, men så må du se nærmere på reglerne i pdf-filen:

 

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/85/85435_reglerforudstedereafaktier06052013finalclean.pdf .


Når et selskab endeligt er noteret på fondsbørsen, skal de overholde en række regler. Link: :

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/85/85435_reglerforudstedereafaktier06052013finalclean.pdf
22/8-20114